Potřebujete zbourat dům, odstranit výrobní halu, zdemolovat starou budovu? Zajistíme kompletní likvidaci a demolici téměř všech druhů staveb. Provádíme demolice budov, průmyslových areálů, výrobních podniků, továren, výškových objektů, železobetonových, betonových a ocelových staveb. Vyklidíme objekty, demontujeme ocelové konstrukce, betonové, železobetonové a zděné stavby různého rozsahu. Kromě demolice budov a odklizení po bourání nabízíme i úpravu terénu po stavbě a v okolí.

Demoliční, likvidační práce provádíme moderní demoliční technikou a v případě nutnosti i ručně podle prověřených technologických postupů. Bezpečnost práce je pro nás zásadní. Všichni naši pracovníci jsou proškoleni a dodržují vysoké standardy.

Bouráme od střechy po základy

  • Zajistíme kompletní i částečné odstranění stavby

  • Používáme moderní demoliční techniku

  • Pracujeme rychle a spolehlivě podle projektové dokumentace

  • Bezpečnost je hned na prvním místě

Odstraníme celý objekt nebo pouze část

Odstraníme, zbouráme téměř jakoukoliv stavbu. Nabízíme kompletní demolice i částečné. Při celkové demolici zbouráme celý objekt. Kromě odstranění střechy a stěn budovy zajistíme likvidaci základové konstrukce a inženýrských sítí. Při částečné demolici odstraníme pouze nadzemní část objektu nebo vybrané části stavby podle projektové dokumentace a zbytek zachováme.

Co je potřebné před začátkem demolice

Než se spustí samotné demoliční práce je nutné zpracovat projektovou dokumentaci likvidace objektu či stavby. Dokumentace je potřebná k udělení povolení k likvidaci stavby od úřadů státní správy. Zaznamenán musí být stávající stav objektu a stav objektu po dokončení demolici. Jakmile je dokumentace schválena a je vydáno „Rozhodnutí o odstranění stavby“ může začít demolice vašeho objektu.